เครดิตเนื้อภาษาไทยโดยคุณ Nihil ครับ

 

 

    http://nihil.exteen.com/20051002/ffvii-advent-children-22825-26469-65374-divinity

 

==================================================

 

    Sola Dea Clamorque

 

    The Goddess screams,

 

    Fatum Novit

 

    A Fate only she knows.

 

 

๏ นารีเทพกู่ร้อง            ก้องกึก

 

ลั่นเลื่อนมโหระทึก        ทั่วสวรรค์

 

ยามเมื่อคิดตรองตรึก     ภายหน้า

 

ชะตาขีดภาพพลัน          โลกหล้า แหลกราญ

 

.

 

.

 

.

 

    Habitavit

 

    ทั้งผู้ที่ดำรงชีพอยู่

 

    Dormivit

 

    และผู้ที่ได้หลับใหลไปแล้ว

 

 

    Caelo missus rex

 

    นี่คือสารจากราชันย์แห่งฟ้าสวรรค์

 

    Poena terrae motus

 

    ที่จะสั่นคลอนโลกนี้ด้วยการลงทัณฑ์

 

 

    Error humanus

 

    จากบาปความผิดของมวลมนุษยชาติ

 

    Cujus fructus foris

 

    จักมีใครบ้างเล่าที่จักได้ผ่านเข้าสู่ประตูแห่งความสุขสันต์

 

    Cujus verbum clavis

 

    จักมีใครบ้างเล่าที่จะได้ขับขานถึงกุญแจดอกนั้น

 

 

จงฟัง! ทั้งผู้อยู่แลลาลับ               จงเปิดโสตสดับซึ่งโองการ

 

ประกาศถึงปวงเจ้าผู้สามานย์        กำแหงหาญต่อต้านองค์เทวัญ

 

ผู้ใดเล่าจักได้เข้าแดนสวรรค์       เสพสุขสันต์อันเลิศล้ำไม่สุดสิ้น

 

ผู้ใดหรือจักขับขานเป็นอาจินต์     ให้ได้ยินถึงกุญแจแห่งนิรันดร์

 

.

 

.

 

    Calamitas excitata ab imo

 

    ด้วยเหตุว่าหายนะจักตื่นขึ้นหลังจากนี้เป็นแน่แท้

 

    Cum haustus est fremitu

 

    ในยามที่ความเหนื่อยอ่อนคือการร่ำร้อง

 

    Cum levatus est carmine

 

    ในยามที่การปลดปล่อยคือการสวดแซ่ซ้องสรรเสริญ

 

    Fatum invitans ruina sive paradisus

 

    โชคชะตาถวิลหา ไม่ซึ่งความล่มสลายก็ความรอดของสรวงสวรรค์

 

 

 

จงฟังเถิดปวงมนุษย์ผู้โฉดเขลา      ผู้มัวเมาในกองบาปอันมหันต์

 

หายนะจักตื่นขึ้นในเร็ววัน               บาปมหันต์พึงชำระด้วยความตาย

 

เมื่อเหนื่อยล้าคือครวญคร่ำร่ำร้อง   เมื่อแซ่ซ้องคือปลดปล่อยสู่จุดหมาย

 

เมื่อชะตาเพรียกหาซึ่งความตาย     ลับมลายทั้งสวรรค์ฤาหวนคืน

 

.

 

.

 

    Preces

 

    จงเปล่งเสียงสวดอ้อนวอน

 

    Clamorque

 

    ด้วยเสียงอันดังเถิด

 

    Pauci resistentes

 

    ด้วยเหตุว่ามีเพียงผู้มั่นคงหนักแน่นเพียงจำนวนน้อยเท่านั้น

 

    Sola Dea fatum novit

 

    จักมีโชคชะตาที่จะได้รับการปลอบประโลมจากองค์เทวา

 

 

จงสวดคำพร่ำสำนึกถึงผิดเถิด        ที่ละเมิด ที่หยามหยัน ที่ฝ่าฝืน

 

จงเปล่งเสียงสวดก้องทั้งวันคืน      จงหยัดยืนคงมั่นในศรัทธา

 

เมื่อรับรู้ถึงศรัทธาแสนพิสุทธิ์        เมื่อมนุษย์สุดสิ้นข้อกังขา

 

เมื่อนั้นแลจักปรากฎองค์เทวา       ปลอบวิญญาญ์ให้สุขสันต์นิรันดร

 

 

/////////////////////////////////////////////

Comment

Comment:

Tweet

โอ้ว เจ๋ง