ลอยๆไปซะ......สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์เสนียดจัญไร...

Comment

Comment:

Tweet